Loading...
ul. Złota 2, 00-123 Jastrzębia-Zdrój, Polska
Pn - Pt : 07.00 - 18.00
+48 123 456 789

500

Uczniów
Nasza społeczność skupia 500 zaangażowanych uczniów, którzy każdego dnia rozwijają swoje pasje i zdolności.

30

Nauczycieli
Zespół 30 dedykowanych nauczycieli wspiera naszych uczniów w ich edukacyjnej podróży, dostarczając wiedzy i umiejętności.

20

Lat Tradycji
Dzięki dwudziestoletniej historii, kontynuujemy dziedzictwo ks. Franciszka Blachnickiego, wprowadzając wartości i naukę w życie naszych uczniów.

10

Kół Zainteresowań
Oferujemy 10 różnorodnych kół zainteresowań, dzięki którym nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje poza tradycyjnymi lekcjami.
Dokumenty

Statut Szkoły

Statut Szkoły to główny dokument prawny określający misję, cele, zasady i strukturę organizacyjną naszej placówki. Zawiera on szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły, jej uprawnień i obowiązków, jak również zasad współpracy z rodzicami, uczniami oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. Każdy członek społeczności szkolnej powinien być z nim zapoznany, aby w pełni rozumieć i przestrzegać obowiązujące w nim zasady.

Tworzenie Statutu Szkoły odbywa się w ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Dokument ten jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb i wymagań edukacyjnych, a także do przepisów prawa oświatowego. Wszystkie zmiany są konsultowane z zaangażowanymi stronami i podlegają zatwierdzeniu przez organy szkolne. Statut jest publicznie dostępny dla każdego zainteresowanego, a jego treść odzwierciedla ducha i wartości, które kierują naszą społecznością szkolną.

Dokument
Dokumenty

Najważniejsze Dokumenty Szkolne

  • Regulamin Organizacyjny Szkoły To kluczowy dokument określający wewnętrzne procedury i zasady działania naszej placówki. Zawiera on informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, dyżurów, zasad obecności na zajęciach oraz wielu innych aspektów codziennego funkcjonowania szkoły. Dzięki Regulaminowi Organizacyjnemu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wiedzą, jakie są ich obowiązki i prawa w różnych sytuacjach szkolnych.
  • Kodeks Postępowania Ucznia Ten dokument to zbiór zasad i wytycznych dotyczących zachowania uczniów w szkole i poza nią. Określa on standardy postępowania, które są oczekiwane od każdego ucznia, a także potencjalne konsekwencje dla tych, którzy nie przestrzegają tych norm. Kodeks jest niezbędnym narzędziem w kształtowaniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promowaniu wartości takich jak szacunek, odpowiedzialność i uczciwość.
  • Program Wychowawczy Szkoły To ważny dokument, który przedstawia cele i metody pracy wychowawczej w naszej placówce. Zawiera on strategie dotyczące wsparcia rozwoju uczniów, promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania problemom w zachowaniu oraz wspierania uczniów w trudnych sytuacjach życiowych. Program jest tworzony we współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami, a jego treść odzwierciedla indywidualne potrzeby i wyzwania, przed którymi stają nasi uczniowie.

Dokumenty

Zasady Oceniania w Naszej Szkole

Ocenianie uczniów to ważny element procesu edukacyjnego, który ma na celu nie tylko podsumowanie wiedzy i umiejętności ucznia, ale także motywowanie do dalszego rozwoju i wsparcie w procesie nauki. W naszej szkole przykładamy dużą wagę do sprawiedliwego i transparentnego systemu oceniania, który opiera się na jasno określonych kryteriach. Kluczowe zasady oceniania w naszej szkole to:

  • Kompleksowe podejście Oceniamy nie tylko wiedzę, ale także umiejętności, postawy oraz aktywność ucznia na lekcji.
  • Sprawiedliwość Wszyscy uczniowie są oceniani według tych samych kryteriów, bez względu na indywidualne predyspozycje czy okoliczności.
  • Feedback Po każdym sprawdzianie czy teście uczniowie otrzymują szczegółową informację zwrotną, która pomaga im zrozumieć, co zrobili dobrze, a nad czym powinni jeszcze popracować.
  • Transparentność Kryteria oceniania są jasne i dostępne dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców.
  • Wsparcie Uczniowie, którzy mają trudności, otrzymują dodatkowe wsparcie, aby pomóc im osiągnąć sukces w nauce.