Loading...
ul. Złota 2, 00-123 Jastrzębia-Zdrój, Polska
Pn - Pt : 07.00 - 18.00
+48 123 456 789
Rekrutacja

Kryteria przyjęć do Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego

Aby zostać przyjętym do naszego gimnazjum, kandydaci muszą spełnić określone kryteria. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Wyniki testów z ostatniej klasy szkoły podstawowej.
 2. Średnia ocen z przedmiotów podstawowych (język polski, matematyka, język obcy) z ostatniego semestru.
 3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na poziomie powiatu lub województwa.
 4. Zalecenie od nauczyciela wychowawcy z poprzedniej szkoły.
 5. Udział w dodatkowych zajęciach czy kółkach zainteresowań, które są związane z profilem naszej szkoły.

Ewentualne wyjątki i dodatkowe punkty:

 • Kandydaci, którzy mają rodzeństwo w naszej szkole, mogą otrzymać dodatkowe punkty do rekrutacji.
 • Uczniowie, którzy wyróżnili się w dziedzinie sportu, sztuki czy działalności społecznej, mogą liczyć na dodatkowe punkty.
 • W przypadku równych wyników, preferowane są osoby mieszkające bliżej szkoły.
 • Kandydaci, którzy przeszli przez program adaptacyjny naszej szkoły, otrzymują dodatkowe punkty.
Każdy kandydat jest oceniany indywidualnie, a nasza komisja rekrutacyjna dokłada wszelkich starań, aby proces był jak najbardziej sprawiedliwy. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym regulaminem rekrutacji dostępnym na naszej stronie.

Proces

Krok po kroku: Jak przebiega proces rekrutacji w Gimnazjum nr 8

Rekrutacja do Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego jest dokładnie zaplanowana, aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość dla wszystkich kandydatów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą procedurą:

 • Ogłoszenie startu rekrutacji na naszej stronie internetowej i w placówce szkoły. Data: 1 marca
 • Pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online oraz w sekretariacie szkoły. Termin: 1-15 marca
 • Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły lub przez dedykowaną platformę online. Termin: do 20 marca
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Termin: 25-30 marca
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych. Data: 5 kwietnia
 • Potwierdzenie chęci nauki w naszej szkole przez zakwalifikowanych kandydatów. Termin: do 10 kwietnia
 • Uzupełnienie wolnych miejsc z listy rezerwowej. Termin: 11-15 kwietnia
 • Oficjalne powitanie nowych uczniów i ich rodziców podczas uroczystego spotkania. Data: 25 kwietnia

Dokumenty

Dokumenty do pobrania dla kandydatów do Gimnazjum nr 8

W procesie rekrutacji do Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego wymagane są określone dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje kandydata i dostarczają niezbędne informacje dla komisji rekrutacyjnej. Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów wraz z linkami do ich pobrania.

W pierwszej kolejności konieczne jest dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego. Jest to podstawowy dokument, w którym zawarte są informacje osobowe kandydata, a także jego osiągnięcia edukacyjne. Dokładnie wypełniony formularz znacząco przyspiesza proces oceny zgłoszenia. Kolejnym ważnym dokumentem jest Zaświadczenie o ukończeniu poprzedniej szkoły. Prosimy o dostarczenie oryginału tego zaświadczenia lub jego uwierzytelnionej kopii. Zaświadczenie potwierdza edukacyjną ścieżkę kandydata i jest niezbędne w procesie rekrutacji.

Dla kandydatów, którzy chcą skorzystać z dodatkowych punktów za osiągnięcia pozaedukacyjne, wymagane jest dostarczenie Załącznika do Formularza Zgłoszeniowego z Osiągnięciami. W tym dokumencie można opisać swoje osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe oraz dołączyć odpowiednie zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające te osiągnięcia. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z każdym z powyższych dokumentów i przestrzegania terminów ich składania. Wszelkie niejasności oraz pytania związane z procesem rekrutacji prosimy kierować do naszego sekretariatu.